گزارش تحویل

بسم الله الرحمن الرحیم


بیشتر فایل های تیتسا به صورت دانلودی میباشد.شما پس از پرداخت امن فایل را دانلود خواهید کرد.شما پس از پرداخت لینک دانلود را در سایت ما و در ایمیل خود دریافت میکنید.

در صورت خرید لوح های فشرده نیز شما محصول را سفارش میدهید هزینه را ارسال میکنید و مامور پست محصول را به شما تحویل میدهد.از این طریق میتوانید از پرتال اداره پست محصول را رهگیری کنید.