حفظ حریم شخصی

بسم الله الرحمن الرحیم


حریم شخصی مشتریان جزو حق حقوق اصلی مشتریان میباشد.

کاربران از ایمیل و شماره تماس یا آدرس محل سکونت خود در سایت استفاده میکنند و این اطلاعات همگی نزد مدیر سایت ثبت میشود و هیچ کاربر دیگری قادر به مشاهده

اطلاعات نیست.

این مشخصات صرفا جهت تکمیل فرایند خرید و فروش صورت میگیرد.